Các bài viết được chia sẻ tại Blog toibiettuot.com đều được bảo hộ dưới chứng nhận của DMCA.

Để không xảy ra vấn đề về tranh chấp thương mại giữa tác giả và các website khác. Vui lòng đọc những điều khoản dưới đây của chúng tôi.

Đối với vấn đề chia sẻ bài viết

  1. Toibiettuot.com chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung về bản quyền các bài viết tại blog này.
  2. Vui lòng không sao chép bài viết dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Mọi ý kiến về tác quyền vui lòng liên lạc theo mail: admin@toibiettuot.com để được phản hồi.
  3. Không nghiêm cấm hành vi tham khảo các bài viết tại blog nhưng khi viết lại bài trên website của bạn vui lòng sửa đổi câu chữ, ngôn từ. Tránh trường hợp sao chép 100%.
  4. Mọi hành động được cho phép sử dụng lại qua mail vui lòng ghi nguồn: toibiettuot.com

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

  1. Không được sử dụng các ấn phẩm liên quan đến logo, hình ảnh thương hiệu của blog toibiettuot.
  2. Nếu muốn sử dụng hình ảnh cho bất kì mục đích thương mại nào. Vui lòng liên hệ với admin.

Các nguyên tắc trên được lập ra dựa vào thỏa thuận của 2 bên. Không có sự chứng nhận cũng như cho phép từ bất kỳ cơ quan nào. Do đó, hãy tôn trọng quyền tác giả dưới mọi hình thức!

Tác giả: Nguyễn Đức Trường